SRC Biljanini Izvori
Работно Време

Повеќе

Gradiste 2ra Plaza
Работно Време

Повеќе

Општина Карпош
Работно Време

Општината Карпош е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање на општини на Град Скопје и за утврдување на нивните подрачја

Повеќе