Граѓанската Опција за Македонија - Кокс

Работно Време

ГРОМ произлегува од обичниот граѓанин и нему му припаѓа. ГРОМ е политички субјект за артикулација на граѓанската мисла, потреба и стремеж.


Слични настани:Оставете коментар